Inwoners Amerika

Amerika, officieel de verenigde staten van amerika genoemd, behoort tot de top 5 grootste landen. De Verenigde Staten had 250 jaar geleden nog geen 3 miljoen inwoners, Amerika bevat inmiddels meer dan 318 miljoen inwoners. Amerika staat op de derde plek. Daarmee staat India met 1,252 miljard inwoners op de tweede plaats en op de eerste plaatst staat China 1,357 miljard.

De oorspronkelijke bewoners, de Indianen, maken slechts een klein deel uit van de bevolking. Het aantal Indianen is echter wel flink gestegen. In 1960 bedroeg het aantal Indianen 547.000, in 1995 is het aantal Indianen gestegen naar 2,2 miljoen. In de jaren 60 kwam er vanuit Latijns-Amerika, Azië en Afrika een groot aantal migranten.

Nadat de Europeanen Amerika ontdekt hadden, gingen de Europeanen zich al vestigen in Amerika. De eerste Europeanen die zich op Amerikaans grondgebied vestigden waren de Spanjaarden in de 16e eeuw. In de 17e eeuw volgden de Engelsen, de Schotten, de Duitsers en de Nederlanders. In 1790 bestond de blanke bevolking uit circa 89% uit Engelsen en Schotten, 5% uit Duitsers, 2,5% uit Nederlanders en 1% uit Ieren. De fransen vestigden zich aan het eind van de 17e eeuw in Mississippi. Begin 19e eeuw begon het aantal inwoners in Amerika flink te stijgen, de bevolking ging van 5 miljoen, naar 75 miljoen.

Nadat de Europeanen Amerika ontdekt hadden, gingen de Europeanen zich al vestigen in Amerika. De eerste Europeanen die zich op Amerikaans grondgebied vestigden waren de Spanjaarden in de 16e eeuw. In de 17e eeuw volgden de Engelsen, de Schotten, de Duitsers en de Nederlanders. In 1790 bestond de blanke bevolking uit circa 89% uit Engelsen en Schotten, 5% uit Duitsers, 2,5% uit Nederlanders en 1% uit Ieren. De fransen vestigden zich aan het eind van de 17e eeuw in Mississippi. Begin 19e eeuw begon het aantal inwoners in Amerika flink te stijgen, de bevolking ging van 5 miljoen, naar 75 miljoen.

Slavenhandel

De Europeanen overvielen dorpen en namen de bewoners mee. De enige die vrij waren destijds waren de vorsten. De Europeanen zette een handels contract op, zodat ze de slaven niet zelf hoefden te halen uit Afrika. De slavenhandel werd in 1863 afgeschaft. Een groot deel van de getinte bevolking bleef in de Verenigde Staten wonen. In ruil voor de slaven kregen de vorsten, alcohol, wapens en metaal. De slavenhandel werd in de 16e tot en met de 18e eeuw gedomineerd door de Spanjaarden, Portugezen, Engels en de Nederlanders. De slavenhandel werd 1863 afgeschaft, maar een groot deel van de getinte bevolking bleef in de Verenigde Staten wonen. Na de tweede wereldoorlog trokken de meeste getinte bevolking naar de grotere steden van Amerika in het noorden. In 2014 vormden de getinte mensen ongeveer 13% van de bevolking.

Criminaliteit in Amerika

De Verenigde staten van Amerika staat met 2,3 miljoen gedetineerde bovenaan van de 218 landen. Deze lijst is samengesteld door het Internationale centrum van gevangenis studies in London. Per 100.000 inwoners in de Verenigde staten van Amerika zitten er 751 vast. China die meer dan 1 miljard inwoners heeft staat met 1,6 miljoen gevangenen op de tweede plaats. Rusland komt ook aardig in de buurt, van de 100.000 zijn er 627 gedetineerde. Het gemiddelde van de landen is 125. Wapens zijn in de Verenigde staten erg makkelijk verkrijgbaar. Daardoor is er hoge percentage van gewelddadige delicten, dit verklaart dan ook het grote aantal gevangenen in de Verenigde staten.

Website door BlueBird Media 2021